Overstromingsrisico’s, overheid en verzekeraars

Overstromingsrisico’s, overheid en verzekeraars

Nog geen drie jaar geleden werden Duitsland, België en Zuid-Nederland getroffen door een, voor zomerse begrippen althans, ongekende wateroverlast. Waar veel Belgen profiteerden van een op Franse leest geschoeide verzekeringsoplossing, lag bij ons de nadruk op een overheidstegemoetkoming.

Blog Ton Hartlief, Professor Universiteit Maastricht

Deze Wts is, anders dan de naam doet vermoeden, tot nu toe alleen bij wateroverlast en overstromingen toegepast en dat heeft alles te maken met de toepassingsvoorwaarden, waarvan onverzekerbaarheid van de schade eigenlijk de belangrijkste is. Om verschillende redenen – druk verminderen op overheidsmiddelen, vooraf meer duidelijkheid creëren voor potentiële gedupeerden (benutten Wts vergt politieke besluitvorming en leidt ook niet tot volledige vergoeding) – wordt ingezet op verbetering van de verzekerbaarheid. 

[....]