ESG

ESG (Environmental, Social en Governance) staat voor verantwoord en duurzaam beleggen, investeren, organiseren of produceren. Het verwijst naar de drie factoren waarin ESG experts zich specialiseren: Milieu, Maatschappij en Governance. Het hoofddoel is het bevorderen van duurzaamheid binnen organisaties die verantwoordelijkheid nemen voor hun maatschappelijke prestaties en impact.

Een betere en schonere wereld vergt tijd en investeringen. Bovendien wijst onderzoek uit dat het integreren van ESG-criteria leidt tot verbeterde waardecreatie. Dit heeft niet alleen invloed op de impact, maar wordt ook gemeten in termen van werktevredenheid, rendement en risicobeheersing. ESG is niet alleen een inspanning voor een betere wereld, maar ook voor een betere werkomgeving.

Wat doet een ESG specialist?

Een ESG specialist buigt zich over de verschillende ESG factoren (environment, social en governance) in de strategie van een organisatie en kan zo de duurzame criteria borgen.

Een ESG-specialist speelt een cruciale rol bij het integreren van Environmental, Social en Governance (ESG) factoren in de strategie van een organisatie. Dit omvat het waarborgen van duurzame criteria en ethische normen. Naast de wettelijk verplichte financiële rapportage, leggen steeds meer bedrijven jaarlijks verantwoording af over hun ESG-prestaties. Dit kan betrekking hebben op diverse duurzaamheidsaspecten, zoals milieu, klimaatverandering, productverantwoordelijkheid, bedrijfsethiek en arbeids- en levensomstandigheden. 

ESG-specialisten ontwikkelen modellen, rapporteren en analyseren de ESG-doelstellingen van organisaties op de lange termijn. Hierbij helpen ze bij het vinden van de juiste balans tussen financiële prestaties, maatschappelijk verantwoord ondernemen en milieubewustzijn.

ESG specialisten zijn te vinden in de volgende vakgebieden:


Wat doet een ESG Analist?

Een ESG analist betreedt een nieuw vakgebied wat nog volop in ontwikkeling is. Het maken van een gedegen ESG-analyse vergt een consequente systematiek. Het is geen exacte wetenschap maar door de variabelen zoveel mogelijk te kwantificeren, kun je enigszins vergelijken.

Een bedrijf wordt gedetailleerd onderzocht op basis van een benchmark met vergelijkbare bedrijven. Hierbij geldt een aanname dat bedrijven met hoge ESG-scores waarschijnlijk ook beter presteren op andere gebieden. Als er significante ESG-risico’s zijn en er geen actief beleid is om deze te ondervangen, daalt de waarde en dus de prijs. Door echter ESG-risico’s te monitoren en erop in te spelen, kan een bedrijf zowel de economische als de ecologische en sociale impact positief beïnvloeden. 

>> vacatures voor ESG analisten

Wat doet een ESG consultant?

ESG consultants identificeren de meest kritieke duurzaamheids- en klimaatgerelateerde risico's en kansen. Op basis hiervan kunnen ESG-strategieën verder worden ontwikkeld. De uitkomsten van de risicobeoordeling zijn ook relevant voor stakeholders, van wie velen steeds nieuwsgieriger en bezorgder worden over ESG-risico's.

>> vacatures voor ESG Consultants

Wat doet een ESG Auditor?

De milieu-, sociale en governance-agenda (ESG) verandert snel de manier waarop bedrijven hun eigen doel en prestaties beoordelen; en het betekent dat er ook nieuwe normen voor ESG-informatie en assurance ontwikkeld worden. ESG-data moeten worden verzameld, gemeten, gegarandeerd en gerapporteerd met dezelfde nauwkeurigheid en hetzelfde niveau van technische details als financiële informatie. Organisaties zullen nieuwe processen, controlemechanismen en gegevensstromen moeten ontwikkelen – en ernaar moeten streven dat ze de controle van een auditor kunnen doorstaan om ze te borgen. De ESG auditor speelt in deze ontwikkeling een grote rol.

>>  vacatures voor ESG Auditors

Wat is ESG Reporting?

Het ontwikkelen van de juiste ESG-verslaggeving / reporting is voor veel organisaties een serieuze uitdaging. De hoeveelheid ESG-metrics is enorm en varieert per sector, bedrijfsgrootte en -complexiteit. Daarnaast zijn er wereldwijd veel verschillende meet- en verslaggevingskaders.

Deze nieuwe maatstaven staan enorm in de belangstelling, waarbij er ook veel vragen spelen over de integratie ervan in de bestaande verslaggeving. Veel van de uitgangspunten van de ESG-rapportage zijn vergelijkbaar met die van de financiële rapportage. Zo is het belangrijk dat de ESG informatie voldoet aan wettelijke en vrijwillige verslaggevingseisen en betrouwbaar, verifieerbaar en vergelijkbaar is. De ESG Inernal Advisor / Internal Auditor speelt hierin een voortrekkersrol.

>> vacatures voor ESG Internal Advisor


Hoe word ik ESG Specialist?

Op dit moment is er (nog) geen universitaire master allround ESG. Wel zijn er diverse modulaire ESG opleidingen en opleidingen op de deelgebieden, zoals:


Veel gestelde vragen

ESG (Environmental, Social en Governance) staat voor verantwoord en duurzaam beleggen, investeren, organiseren of produceren. Het verwijst naar de drie factoren waarin ESG experts zich specialiseren: Milieu, Maatschappij en Governance. Het hoofddoel is het bevorderen van duurzaamheid binnen organisaties die verantwoordelijkheid nemen voor hun maatschappelijke prestaties en impact.

ESG-analyse is een steeds belangrijker onderdeel van het beleggingsproces geworden. ESG-analisten dragen bij aan een diepgaander begrip van de bedrijven waarin ze investeren, waarbij milieuvraagstukken, sociale verantwoordelijkheid en governance (ESG) een integraal onderdeel vormen van hun financiële analyse.

De ESG (Environmental, Social, and Governance) agenda transformeert in hoog tempo de wijze waarop ondernemingen hun doelen en prestaties evalueren. Dit betekent dat er tevens nieuwe normen nodig zijn voor ESG-informatie en assurance. In dit proces speelt de ESG-auditor of ESG-rapportagefunctionaris een cruciale rol

ESG consultants identificeren de meest kritieke duurzaamheids- en klimaatgerelateerde risico's en kansen. Op basis hiervan kunnen ESG-strategieën verder worden ontwikkeld.

Interne adviseurs moeten over een diepgaand begrip beschikken en duidelijke richtlijnen hebben voor het identificeren, meten, rapporteren en verminderen van ESG-gerelateerde risico's binnen de organisaties waar ze actief zijn. Deze interne rol vereist begrip van de basisprincipes, belangrijkste drijfveren, risico-overwegingen en benodigde vaardigheden, terwijl ze ook een gecentraliseerde aanpak coördineren.

ESG-specialisten ontwikkelen modellen, rapporteren en analyseren de ESG-doelstellingen van organisaties op de lange termijn. Hierbij helpen ze bij het vinden van de juiste balans tussen financiële prestaties, maatschappelijk verantwoord ondernemen en milieubewustzijn.

Een ESG-specialist speelt een cruciale rol bij het integreren van Environmental, Social en Governance (ESG) factoren in de strategie van een organisatie. Dit omvat het waarborgen van duurzame criteria en ethische normen. Naast de wettelijk verplichte financiële rapportage, leggen steeds meer bedrijven jaarlijks verantwoording af over hun ESG-prestaties. Dit kan betrekking hebben op diverse duurzaamheidsaspecten, zoals milieu, klimaatverandering, productverantwoordelijkheid, bedrijfsethiek en arbeids- en levensomstandigheden. 

Op dit moment is er (nog) geen universitaire master allround ESG. Wel zijn er diverse modulaire opleidingen en opleidingen op de deelgebieden, zoals:

Een ESG analist betreedt een nieuw vakgebied wat nog volop in ontwikkeling is. Het maken van een gedegen ESG-analyse vergt een consequente systematiek. Het is geen exacte wetenschap maar door de variabelen zoveel mogelijk te kwantificeren, kun je enigszins vergelijken.

Een bedrijf wordt gedetailleerd onderzocht op basis van een benchmark met vergelijkbare bedrijven. Hierbij geldt een aanname dat bedrijven met hoge ESG-scores waarschijnlijk ook beter presteren op andere gebieden. Als er significante ESG-risico’s zijn en er geen actief beleid is om deze te ondervangen, daalt de waarde en dus de prijs. Door echter ESG-risico’s te monitoren en erop in te spelen, kan een bedrijf zowel de economische als de ecologische en sociale impact positief beïnvloeden.

ESG consultants identificeren de meest kritieke duurzaamheids- en klimaatgerelateerde risico's en kansen. Op basis hiervan kunnen ESG-strategieën verder worden ontwikkeld. De uitkomsten van de risicobeoordeling zijn ook relevant voor stakeholders, van wie velen steeds nieuwsgieriger en bezorgder worden over ESG-risico's.

De milieu-, sociale en governance-agenda (ESG) verandert snel de manier waarop bedrijven hun eigen doel en prestaties beoordelen; en het betekent dat er ook nieuwe normen voor ESG-informatie en assurance ontwikkeld worden. ESG-data moeten worden verzameld, gemeten, gegarandeerd en gerapporteerd met dezelfde nauwkeurigheid en hetzelfde niveau van technische details als financiële informatie. Organisaties zullen nieuwe processen, controlemechanismen en gegevensstromen moeten ontwikkelen – en ernaar moeten streven dat ze de controle van een auditor kunnen doorstaan om ze te borgen. De ESG auditor speelt in deze ontwikkeling een grote rol.

Het ontwikkelen van de juiste ESG-verslaggeving / reporting is voor veel organisaties een serieuze uitdaging. De hoeveelheid ESG-metrics is enorm en varieert per sector, bedrijfsgrootte en -complexiteit. Daarnaast zijn er wereldwijd veel verschillende meet- en verslaggevingskaders.

Deze nieuwe maatstaven staan enorm in de belangstelling, waarbij er ook veel vragen spelen over de integratie ervan in de bestaande verslaggeving. Veel van de uitgangspunten van de ESG-rapportage zijn vergelijkbaar met die van de financiële rapportage. Zo is het belangrijk dat de ESG informatie voldoet aan wettelijke en vrijwillige verslaggevingseisen en betrouwbaar, verifieerbaar en vergelijkbaar is. De ESG Auditor speelt hierin een voortrekkersrol.

ESGcarriere.nl is de grootste gespecialiseerd vacaturebank in ESG (Environmental, Social en Governance). Verantwoord en duurzaam beleggen, investeren, organiseren of produceren.